Artykuły:
Dwie etyki niezależne: etyka opiekuna spolegliwego a etyka prostomyślności
Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 1, Strony 81 - 97
Zagadnienia filozofii cywilizacji u Francisa Fukuyamy
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 2, Strony 161 - 167
Recenzja: O filozofii politycznej u Francisa Fukuyamy
Studia Philosophica Wratislaviensia, 10, 2015, z. 1, Strony 147 - 153
Pobierz artykuł PDF
Potęga i schyłek Zachodu według Nialla Fergusona
Studia Philosophica Wratislaviensia, 11, 2016, z. 2, Strony 115 - 121
Pobierz artykuł PDF
Porządek światowy według Henry’ego Kissingera [Henry Kissinger, Porządek światowy]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 12, 2017, z. 1, Strony 129 - 136
Pobierz artykuł PDF