Artykuły:
Krytyka etyki przełożył Łukasz Remisiewicz
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 2, Strony 111 - 119