Artykuły:
Jak filozofia empirystyczna zmienia myślenie socjologa na temat religii
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 3, Strony
Pobierz artykuł PDF
Emotywizm według Ayera
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 2, Strony 105 - 109
"Definicja funkcjonalna” w socjologii religii jako błąd logiczny
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 3, Strony 95 - 101