Artykuły:
Geneza konstruktywizmu: interpretacje i spory
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 2, Strony 67 - 81