Artykuły:
Quine i Winch wobec tezy o wielu różnych racjonalnościach
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 2, Strony 21 - 33