Artykuły:
Recenzja: Współczesna interpretacja filozofii Williama Jamesa
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 1, Strony 133 - 144