Artykuły:
Zarys empiryzmu
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 1, Strony 99 - 117