Artykuły:
Emila Ciorana Bóg, który „jest, nawet jeśli go nie ma”
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 1, Strony 81 - 91