Artykuły:
Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej M. Bierdiajew i I.A. Iljin
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 1, Strony 67 - 79