Artykuły:
O społecznych źródłach kryteriów racjonalności nauki
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 1, Strony 27 - 40