Artykuły:
O prawdziwych i fałszywych ideach fragmenty
Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 3, Strony 119 - 123