Artykuły:
Teorie metafizyczne światów niemożliwych
Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 3, Strony 17 - 41