Artykuły:
Polityczne upodmiotowienie kobiet — jeszcze jeden paradoks liberalnej demokracji
Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 2, Strony 55 - 66