Artykuły:
Kilka uwag o zagadnieniu relatywizmu
Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 1, Strony 141 - 158
Davida Bloora ujęcie opozycji relatywizm–absolutyzm
Studia Philosophica Wratislaviensia, 10, 2015, z. 1, Strony 7 - 22
Pobierz artykuł PDF
Historicism and Justification. Alasdair MacIntyre’s Historicist Conception of Justification
Studia Philosophica Wratislaviensia, Suplementary Volume, English Edition 2012, Strony 203 - 217
Pobierz artykuł PDF