Artykuły:
Modele a metafory
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 4, Strony 77 - 95