Artykuły:
Bergsonowska krytyka naukowych metod poznania rzeczywistości
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 4, Strony 45 - 57