Artykuły:
O profesorze Krzysztofie Rotterze w tonie osobistym
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony
Pobierz artykuł PDF
C.S. Peirce — prekursor filozofii analitycznej?
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 4, Strony 7 - 20