Artykuły:
Mit i myśl
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 3, Strony 167 - 170