Artykuły:
Pojęcie nieświadomości a obraz groty w badaniach nad wyobraźnią G. Bachelarda
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 3, Strony 91 - 103
The Psychoanalytical Interpretations of the Myth
Studia Philosophica Wratislaviensia, Suplementary Volume, English Edition 2014, Strony 105 - 117
Pobierz artykuł PDF