Artykuły:
Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 4, Strony
Pobierz artykuł PDF
Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu
Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 3, Strony 43 - 59