• Człowiek przymiotnikowy o nieistotności statusu ontycznego [Jacek Dukaj, „Po piśmie”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 416.]

Człowiek przymiotnikowy o nieistotności statusu ontycznego [Jacek Dukaj, „Po piśmie”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 416.]

DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.8
Mieszko Wandowicz
Google Scholar Mieszko Wandowicz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.