• Komentarz filozofa Symplicjusza do „Fizyki” Arystotelesa. Część pierwsza, księga Alpha [Wprowadzenie]

Komentarz filozofa Symplicjusza do „Fizyki” Arystotelesa. Część pierwsza, księga Alpha [Wprowadzenie]

Joanna Komorowska
Google Scholar Joanna Komorowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.