• Ars isagogica: o Symplicjusza wstępach do pism egzegetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do komentarza do „Fizyki”

Ars isagogica: o Symplicjusza wstępach do pism egzegetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do komentarza do „Fizyki”

Joanna Komorowska
Google Scholar Joanna Komorowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.