• Świadomość czasu i czas świadomości

Świadomość czasu i czas świadomości

Damian Leszczyński
Google Scholar Damian Leszczyński
Publikacja:

Abstrakt

Consciousness of time and the time of consciousness

The presented article deals with two phenomena or two aspects of our con­sciousness of time: our elementary consciousness of time and the time of conscious­ness or the temporality of consciousness, especially regarded as consciousness ex­periencing time. The presentation of these issues serves as the starting point for the layered theory of consciousness.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.