• Przysłowia a maksymy konwersacyjne

Przysłowia a maksymy konwersacyjne

Elżbieta Magner
Google Scholar Elżbieta Magner
Publikacja:

Abstrakt

Proverbs and conversational maxims

In this paper I have presented Grice’s conversational maxims through the prism of proverbs. Proverbs together with maxims set up an interesting composition of recommendations for conversation.

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.