• Egzegeta i jego nauka: Filoponosa wstęp do egzegezy traktatu O duszy

Egzegeta i jego nauka: Filoponosa wstęp do egzegezy traktatu O duszy

Joanna Komorowska
Google Scholar Joanna Komorowska
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.