• Recenzja: Pytanie o społeczne konsekwencje wytworów nauki i technologii

Recenzja: Pytanie o społeczne konsekwencje wytworów nauki i technologii

Marek Sikora
Google Scholar Marek Sikora
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.