• Fichteańskie Wissenschaftslehre i filozofia wiary jako czynniki generujące ateistyczny charakter idealizmu

Fichteańskie Wissenschaftslehre i filozofia wiary jako czynniki generujące ateistyczny charakter idealizmu

Konrad Szocik
Google Scholar Konrad Szocik
Publikacja:

Abstrakt

Fichte’s Wissenschaftslehre and philosophy of faith as factors generating the atheistic character of idealism

This paper shows the atheistic implications of idealistic philosophy, generated by the principle of immanentism, epistemological skepticism and subjectivism. Fichte treats Glaubensphilosophie as a methodological instrument instead of rationalism and empiricism. His method leads to the development of agnostic and atheistic ideas

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.