• Recenzja: Wspólnota jako ontologia [Jean-Luc Nancy, Rozdzielona wspólnota]

Recenzja: Wspólnota jako ontologia [Jean-Luc Nancy, Rozdzielona wspólnota]

Błażej Baszczak
Google Scholar Błażej Baszczak
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.