• Odnaleźć Bogoczłowieka. O eseistyce Jana Krasickiego [Jan Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne]

Odnaleźć Bogoczłowieka. O eseistyce Jana Krasickiego [Jan Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne]

Zbigniew Ambrożewicz
Google Scholar Zbigniew Ambrożewicz
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.