• Mit rewolucji i polityczna eschatologia

Mit rewolucji i polityczna eschatologia

Damian Leszczyński
Google Scholar Damian Leszczyński
Publikacja:

Abstrakt

The Revolution Myth and Political Eschatology

Article deals with the idea of social revolution in the perspective eschatological thought. First part analyzes the relations between eschatology and politics and attempts their unification called “immanentization of eschaton”. Second part treats about metaphysical, anthropological, epistemological and axiological presumptions of political eschatology. Next parts deal with concept of revolution as a cosmic event and ultimate solution problem of evil in the world. Author shows the main characteristic of political revolution as “a permanent revolution” and its primary consequences.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.