• Recenzja: Hermeneutyczna refleksja etyczna [Andrzej Przyłębski, "Etyka w świetle hermeneutyki"]

Recenzja: Hermeneutyczna refleksja etyczna [Andrzej Przyłębski, "Etyka w świetle hermeneutyki"]

Iwona Alechnowicz-Skrzypek
Google Scholar Iwona Alechnowicz-Skrzypek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.