• Ewolucja piękna. O wspólnocie przeżyć estetycznych zwierząt i ludzi

Ewolucja piękna. O wspólnocie przeżyć estetycznych zwierząt i ludzi

DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.4.9
Zbigniew Pietrzak
Google Scholar Zbigniew Pietrzak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.