• Pojęciowa treść percepcji a realizm epistemologiczny. Zarys problemu

Pojęciowa treść percepcji a realizm epistemologiczny. Zarys problemu

DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.4
Paweł Sikora
Google Scholar Paweł Sikora
Publikacja:

Abstrakt

The author claims that the conceptual content of perception can serve as an argument in favour of epistemological realism. He argues on behalf of the main theses of conceptualism in philosophy of perception, and explores the relational aspects of perceptual objects which make up the general conditions determining their reality. The relational aspects are as follows: the unity of quantitative and qualitative contents, their concomitance and inherence property in relation to an object. These general aspects are essential for epistemological realism and establish the correlates of the conceptual identification of objects of perception.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.