Tom 39 (2022)

Artykuły

Problematyka przedawnienia roszczeń w zakresie umów kredytów frankowych. Część 1
Strony 9-27
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu dowodowym w sprawach dotyczących oszustwa w VAT
Strony 29-45
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dowód z zeznań świadka na piśmie – zagadnienia wybrane
Strony 47-61
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy interpretacyjne dualistycznego art. 168a k.p.k.
Strony 63-76
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ograniczenia konstytucyjnego prawa do sądu — zarys problematyki
Strony 77-91
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Procedura powoływania i odwoływania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli a gwarancje ich niezależności — wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda
Strony 93-109
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Internetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji — wybrane aspekty
Strony 111-127
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
System opieki zdrowotnej w Polsce i we Francji — analiza komparatywna
Strony 129-146
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola mikrotargetingu w komunikacji marketingowej w polityce oraz innych branżach
Strony 147-164
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF