Tom 40 (2022)

Artykuły

Problematyka przedawnienia roszczeń w zakresie umów kredytów frankowych. Część 2
Strony 9-24
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne formy przeciwdziałania obejściu prawa podatkowego
Strony 25-42
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieposłuszeństwo obywatelskie vs. demokracja illiberalna. Sprawa Obywateli RP
Strony 43-62
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Apolityczność policji: kryzys zaufania a możliwe zmiany w strukturze prawno-administracyjnej
Strony 63-80
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Legislator — urzędnik czy prawnik?
Strony 81-94
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polska spółdzielnia energetyczna w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Strony 95-113
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja wykładni przepisów o uldze meldunkowej a stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej — analiza problemu oraz uwagi na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2020 roku, sygn. akt II FSK 2730/19
Strony 115-130
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
Strony 131-146
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przymusowe lądowanie polskiego samolotu na lotnisku w Mińsku — analiza lotu Ryanair 4978
Strony 147-160
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zjawisko Czwartej Rewolucji Przemysłowej w sektorze finansów, ekonomii i zarządzania
Strony 161-177
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy rynki walutowe są w relacji długookresowej i ewoluują wspólnie?
Strony 179-189
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efekt zarażania się rynków kryptowalut
Strony 191-201
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeszkody małżeńskie jako emanacja społecznego postrzegania małżeństwa — analiza prawnoporównawcza Kodeksu Napoleona (1804 rok) oraz luizjańskich Digestów (1808 rok)
Strony 203-220
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Wysokiego Trybunału, Wydziału Gospodarczego Królewskiej Ławy Sędziowskiej (High Court of Justice, Business and Property Courts, The Queen’s Bench Division) z dnia 15 września 2020 roku, sygn. FL-2020-000018
Strony 221-232
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF