• Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Wstęp

Wstęp
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF

Artykuły naukowe

Przedawnienie straty podatkowej — uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 13-23
Pobierz artykuł PDF
Opinie zabezpieczające w zarządzaniu ryzykiem podatkowym
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 25-39
Pobierz artykuł PDF
Czy polskie prawo prospektowe jest konkurencyjne na tle innych państw Unii Europejskiej?
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 41-60
Pobierz artykuł PDF
Stosunki pracownicze w procesach transformacji spółek handlowych
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 61-77
Pobierz artykuł PDF
„Dziki strajk” jako „nadzwyczajna okoliczność” w rozumieniu rozporządzenia nr 261/2004
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 79-90
Pobierz artykuł PDF
Kontrola i koordynacja mechanizmów zdolności wytwórczych w świetle prawa unijnego
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 91-109
Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie „Rooman przeciwko Belgii" z dnia 31 stycznia 2019 roku (skarga nr 18052/11)
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 111-133
Pobierz artykuł PDF
Prawa refleksowe jako źródło interesu prawnego
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 119-133
Pobierz artykuł PDF
„Larva”, „calumnia”, „homagium". Delikty i szkoda niemajątkowa w dziewiętnastowiecznym prawie węgierskim
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 135-144
Pobierz artykuł PDF
Egzekucja z ruchomości, których posiadanie jest limitowane przez prawo. Kazus egzekucji z automatów do gier hazardowych po nowelizacji ustawy o grach hazardowych na tle egzekucji administracyjnej i sądowej
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 145-161
Pobierz artykuł PDF
Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w prawie polskim
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 163-175
Pobierz artykuł PDF
Prawo o zgromadzeniach w świetle nowelizacji z 2016 roku — zagadnienia wybrane
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 177-192
Pobierz artykuł PDF
Czy druga izba parlamentu jest potrzebna? Rozważania na temat bikameralizmu w ujęciu historyczno-komparatystycznym
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 193-209
Pobierz artykuł PDF
Cywilne środki ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie nowelizacji ustawy o IPN
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 211-221
Pobierz artykuł PDF
Certyfikat Fair Trade jako narzędzie promocji
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 223-235
Pobierz artykuł PDF
Czynniki kształtujące częstotliwość wyjazdów turystycznych
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 237-249
Pobierz artykuł PDF
Różnorodność etniczna a innowacyjność polskich regionów
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 251-275
Pobierz artykuł PDF

Zdaniem naszych mistrzów

Lekcje płynące z historii gospodarczej — kryzys azjatycki z 1997 roku a aktualna potrzeba rozwoju źródeł finansowania w walucie krajowej od rezydentów
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 279-304
Pobierz artykuł PDF
Młodzi Polacy wobec ryzyka starości
Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 305-321
Pobierz artykuł PDF