Rada Redakcyjna

 

Prof. Claude Albagli (President Institut CEDIMES/ Directeur Pedagogique Master Entrepreneuriat PME (Universite Paris XII), Francja)

Prof. Giuseppe Calzoni (Universita degli Studi di Perugia, Włochy)

Prof. Diana Cibulskiene (Uniwersytet Szawelski, Litwa)

Prof. Vida Davidavićienė (Uniwersytet Szawelski, Litwa)

Dr Milda Domkuvienė (Uniwersytet Szawelski, Litwa)

Dr Mariusz Dybał (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Włodzimierz Gromski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Piotr Jurek (PWSZ w Wałbrzychu)

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Marina Karpitskaya (Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały, Białoruś)

Dr Sergiusz J. Kasian (Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Ukraina)

Prof. Mirosłowa Klamut (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Prof. Ewa Konarzewska-Gubała (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Prof. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Mateusz Machaj (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Leon Olszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Zita Tamašauskienė (Uniwersytet Szawelski, Litwa)

Prof. Ralph Michoal Wrobel (Westachsische Hochschule Zwickau, Niemcy)

Prof. Volodymyr Yatsura (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

 
Rada Redakcyjna ocenia na bieżąco nadesłane publikacje i kwalifikuje je do recenzji lub odrzuca. Rada Programowa natomiast ma na celu ustalenie ogólnego profilu czasopisma i w niektórych przypadkach wspomaganie Rady Redakcyjnej w podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu tekstu do procedury recenzyjnej.