System opieki zdrowotnej w Polsce i we Francji — analiza komparatywna

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.8
Magdalena Mika
Google Scholar Magdalena Mika
Publikacja:

Abstrakt

Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości w życiu człowieka niezależnie od jego miejsca zamieszkania czy przynależności kulturowej. Szczególnie widoczne jest to obecnie, w XXI wieku, kiedy wartość zdrowia jest coraz częściej podkreślana. Organizacja sposobu świadczenia usług opieki zdrowotnej jest jednak w każdym kraju inna. Różnice wynikają przede wszystkim ze stosunku politycznego wobec ochrony zdrowia w danym kraju, a co za tym idzie — ze śródków finansowych na nią przeznaczanych.

Niniejsza praca ma na celu porównanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i we Francji oraz określenie mocnych i słabych stron opieki w obydwu państwach. Pod uwagę zostaną wzięte zarówno czynniki ekonomiczne mające wpływ na jakość świadczonych usług, jak i zasoby służby zdrowia poszczególnych krajów. Przeanalizowane zostaną również opinie pacjentów, a więc tych, których jakość służby zdrowia dotyka w największym stopniu. Analiza obejmuje lata 2013–2019, tak aby zidentyfikować stan opieki zdrowotnej przed okresem pandemii COVID-19. Źródłem informacji były dane wtórne — dane statystyczne publikowane zarówno przez organizacje międzynarodowe, jak i bazy krajowe.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.