Dowód z zeznań świadka na piśmie – zagadnienia wybrane

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.3
Alicja Rybak
Google Scholar Alicja Rybak
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia instytucji pisemnych zeznań świadka uregulowanej w art. 2711 k.p.c., wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, do której zgłaszane są liczne zastrzeżenia. Autorka podejmuje próbę rozstrzygnięcia, czy dowód z zeznań świadka w formie pisemnej powinien być uważany za dowód o mniejszej mocy dowodowej oraz wiarygodności w stosunku do dowodu z zeznań świadka w formie ustnej. W opracowaniu poruszono także kwestię możliwości dołączania pisemnych zeznań do pozwu oraz przeprowadzenia tego dowodu w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Wskazane zagadnienia rozpatrywano, opierając się na metodzie dogmatycznoprawnej. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż pisemne zeznania świadka są równorzędną formą dowodu z zeznań świadka, albowiem nie powinno się im odmawiać mocy dowodowej oraz wiarygodności. Zdaniem autorki wprowadzenie art. 2711 k.p.c. należy ocenić pozytywnie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.