Populizm a polityka praw człowieka

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.31.8
Karolina Kocemba
Google Scholar Karolina Kocemba
Michał Stambulski
Google Scholar Michał Stambulski
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania na temat relacji dyskursu praw człowieka i populizmu. Autorzy najpierw przedstawiają przegląd stanowisk teoretycznych dotyczących populizmu, następnie określają pojęcie polityki praw człowieka. Prowadzi to do wniosku, że w celu zachowa-nia swojego demokratycznego charakteru populizm musi akceptować, przynajmniej retorycznie, prawa człowieka. W następnej części autorzy przyglądają się działaniom wobec praw człowieka prowadzonym za czasów władzy populistycznej, na przykładzie rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015–2020. Uwzględniają przede wszystkim wypowiedzi polityków oraz działania wobec osób LGBT, praw reprodukcyjnych, praw imigrantów, a także prowadzone polityki socjalne. Analiza prowadzi do wniosku, że populiści prowadzą własną, odmienną od liberalnej, politykę praw człowieka. Populizm narusza prawa mniejszości, a wzmacnia prawa socjalne i dystrybuuje uznanie oparte na tożsamości narodowej. Wobec czego stosunek populizmu do praw człowieka nie jest jednoznaczny i nie polega na prostym odrzuceniu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.