Tom 43 Nr 2 (2021)

Artykuły

Challenging the theoretical framework of the totalitarian syndrome
Strony 7-17
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Catholic and monarchist nationalism in twentieth-century Portugal
Strony 19-56
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autobiografia jako narzędzie badań historyka idei. Casus „Wspomnień niezależnego” Richarda Pipesa
Strony 57-72
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zbigniew Brzeziński a John Mearsheimer — dwie wizje rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich
Strony 73-81
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prezydent w systemie politycznym Rosji. Rozwiązania prawne i praktyka polityczna
Strony 83-95
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Internacjonalizacja. W kręgu nowej terminologii dwudziestowiecznej debaty ideologicznej i naukowej
Strony 97-109
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Giorgio Pisanò — u źródeł neofaszystowskiego rewizjonizmu
Strony 111-124
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Michaił Katkow — u początków myśli politycznej apologety rosyjskiego samodzierżawia
Strony 125-148
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomiędzy relacyjnością a ambiwalentnością. Rozwój idei własności i wolności w warunkach politycznych samodzierżawia rosyjskiego w XIX wieku jako lejtmotyw w twórczości naukowej Richarda Pipesa
Strony 149-169
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Istota totalitaryzmu. Wokół teorii Zbigniewa Brzezińskiego i Carla Friedricha
Strony 171-199
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dogmatyka prawa wobec politycznej opresji. Czy historia myśli prawnej może nas czegoś nauczyć?
Strony 201-215
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Edukacja autorytarna. O przemocy symbolicznej w szkole
Strony 217-225
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teatralność procesu sądowego: kilka uwag o profesjonalizmie
Strony 227-240
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szpital psychiatryczny jako przykład instytucji totalnej
Strony 241-248
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Utrata legitymizacji prawa według koncepcji Ronalda Dworkina
Strony 249-261
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Oblicza człowieka masowego — od totalitaryzmu do konsumpcjonizmu
Strony 263-272
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja polityczności Chantal Mouffe a poststrukturalizm w filozofii interpretacji prawniczej
Strony 273-279
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Populizm a praworządność: między władzą ludu a „regułami gry”
Strony 281-293
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fullerowski paradygmat (nie)dobrego prawa i jego aktualność „hic et nunc”
Strony 295-316
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między utopią i antyutopią. Krytycznie o doktrynie Jana Jakuba Rousseau w świetle kontrowersji wokół jego poglądów na istotę woli powszechnej
Strony 317-332
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec totalitarnej destrukcji porządku własnościowego w Polsce. Część 1
Strony 333-342
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podmioty służby zdrowia w PRL
Strony 343-349
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autorytarne decyzje dyskrecjonalne w procesie nacjonalizacji w Polsce
Strony 351-359
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem zamówień publicznych w PRL
Strony 361-369
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działania organów administracji gospodarczej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – wybrane zagadnienia
Strony 371-379
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola prawa działalności kulturalnej w indoktrynowaniu społeczeństwa w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — część I
Strony 381-390
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niezależność sądu oraz niezawisłość sędziowska w sprawach karnych w okresie rządów autorytarnych i totalitarnych w Polsce
Strony 391-401
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kara śmierci za przestępstwa dewizowe w totalitarnym systemie komunistycznej Polski Ludowej
Strony 403-415
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Nihil novi”? Czyli o antecedencjach sądowej ochrony autonomii administracyjnej uczelni publicznej w Polsce
Strony 417-431
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój instytucji wznowienia postępowania administracyjnego: od totalitaryzmu do demokracji
Strony 433-445
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zrównoważony rozwój w tradycji prawnej Chińskiej Republiki Ludowej
Strony 447-466
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo gospodarcze w trychotomicznym podziale prawa Wramszapu Samsonowicza Tadewosjana
Strony 467-475
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola prawa karnego w systemie totalnej teokracji państwa muzułmańskiego
Strony 477-490
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF