Artykuły:
O funkcjonowaniu administracji w PRL uwag kilka
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 34, 2012, nr 3, Strony 75 - 96
Pobierz artykuł PDF
Wpływ ustawodawstwa stanu wojennego na prawo cywilne w Polsce
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 39, 2017, nr 3, Strony 23 - 47
Pobierz artykuł PDF