• Praca skazanych w systemie więziennym Polski Ludowej w latach 1944–1969

Praca skazanych w systemie więziennym Polski Ludowej w latach 1944–1969

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.4
Tomasz Kalisz
Google Scholar Tomasz Kalisz
Publikacja:

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie problemów prawnych oraz odtworzenie zmian związanych z organizacją pracy skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w latach 1944–1969. System penitencjarny po II wojnie światowej podporządkowywany został komunistycznej ideologii, a polskie więziennictwo początkowo traktowane było głównie jako narzędzie w walce z tak zwanym wrogiem klasowym. Skazani byli przedmiotem ekonomicznej eksploatacji kosztem celów resocjalizacyjnych. Z czasem sytuacja się poprawiła, jednak model produktywizacji i poszukiwania zysku z pracy skazanych był bardzo charakterystyczny dla okresu PRL. Wyraźną zmianą w tym zakresie było dopiero uchwalenie 19 kwietnia 1969 roku ustawy Kodeks karny wykonawczy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.