Artykuły:
Związek metropolitalny jako forma związku publicznoprawnego
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 429-440
Pobierz artykuł PDF