Artykuły:
Fundacje prawa publicznego w świetle dorobku naukowego Tadeusza Bigi
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 347-363
Pobierz artykuł PDF