Artykuły:
Ewolucja postrzegania statusu ustrojowego uniwersytetu na tle poglądów Tadeusza Bigi
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 291-309
Pobierz artykuł PDF