Artykuły:
Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 129 - 153
Pobierz artykuł PDF
Instytucje wzmacniające korporacyjny charakter gminy
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 257-274
Pobierz artykuł PDF