Artykuły:
O pojęciu i klasyfikacji związków publicznoprawnych
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 209-214
Pobierz artykuł PDF