Artykuły:
Słowo wstępne
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 11 - 11
Pobierz artykuł PDF
Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 135 - 144
Pobierz artykuł PDF
Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym
Prawo, , Strony 121 - 129
Pobierz artykuł PDF
Płaszczyzny administracji elektronicznej
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 15 - 23
Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 201 - 210
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Wsparcie finansowe i  rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 87 - 96
Pobierz artykuł PDF
Elektroniczne aspekty w organizacji i przebiegu zgromadzeń
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 27 - 37
Pobierz artykuł PDF
Racjonalny prawodawca wobec zmienności uwarunkowań technicznych. Ustanowienie oraz odesłanie do norm technicznych
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 35-42
Pobierz artykuł PDF
Niepomijalność administracji samorządowej w zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 39-48
Pobierz artykuł PDF
Założenie nadrzędności interesu społecznego nad interesem jednostkowym w planowaniu przestrzennym jako przejaw autorytarnych tendencji prawodawcy w ustawie z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 7-15
Pobierz artykuł PDF
Związek jednostek samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 197-207
Pobierz artykuł PDF
Funkcje norm technicznych wobec gospodarki
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 69-77
Pobierz artykuł PDF